Вие сте тук: Рошковци >Archive for ноември 20th, 2020

Oбщи условия за ползване на сайта roshkovci.bg

I. ПРЕДМЕТ Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между РОШКОВЦИ EOOД, ЕИК 203152780, гр. Плевен, бул.”ДАНАИЛ ПОПОВ” 16, вх. В, ет. 3, ап. 3,  (наричано за краткост РОШКОВЦИ) и ПОСЕТИТЕЛИТЕ на уеб-сайта http://roshkovci.bg/  (наричан за краткост „Сайта“). (2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат […]

Top